Profile

SOCIALE CULTURELE ACTIVITEITEN

De stichting doet sociaal culturele activiteiten, functioneer als koepel voor bewonersinitiatieven die geen juridische status hebben en geeft advies aan bewoners in het kader van participatie en verbinding. De stichting heeft vier pijlers: visieontwikkeling, kleinschalige groenvoorzieningen, evenementen en straatkunst.

PARTICIPATIE

Verbinding

De stichting wil oude en nieuwe buurtbewoners dichter bij elkaar brengen.

Bewonersinitiatieven

De stichting betrekt bij de bewonersinitiatieven ook vrijwilligers waaronder dak en thuislozen.

Brugfunctie

Voor mensen aan de economische onderkant vervult de stichting een brugfunctie naar activering en zo mogelijk naar betaald werk.

Oplossingen

De stichting zorgt ervoor dat bewonersinitiatieven niet alleen papier blijven maar ook daadwerkelijk vorm krijgen en bedenkt oplossingen voor beheer.

Doenerclub

Cool aan de Gang is een doenerclub die bewoners en vrijwilligers aan elkaar koppelt en garantie geeft van uitvoering en onderhoud.

Werk & Leer

De stichting geeft de nodige ruimte aan stagiaires om praktische ervaring op te doen in de sociaal culturele sfeer.