Samen werken aan de wijk..

Samen werken aan de wijk doen we in #coolzuid al lang. Bewoners en ondernemers
hebben de krachten gebundeld in de periode dat de Witte de Withstraat dreigde te verloederen.

Toen de hoogbouwplannen van de gemeente Rotterdam in het Baankwartier bekend
werden, stonden bewoners en ondernemers op om mede richting te geven aan de verandering van
de wijk en vormden Stadslab Cool Zuid. De gemeente doet mee. De marktpartijen die op korte termijn de
hoogbouw gaan realiseren zijn ook aangesloten.

We werken de komende maanden aan een gezamenlijk verhaal over de toekomst van #coolzuid. Bij
de samenstelling hiervan maken we gebruik van de bouwstenen die al verzameld zijn.
We beginnen dus niet helemaal opnieuw! In zes open ateliers leggen we de verzamelde
bouwstenen bij elkaar. We werken aan een verhaal dat richting geeft aan het handelen van
zowel de bewoners, marktpartijen en de gemeente Rotterdam.

Ook je steentje bijdragen? Neem dan contact op met Lot Mertens: l.mertens@rotterdam.nl /
06-20821487 om jouw bouwsteen een plek te geven in de open ateliers.