COOLKAST #1

Samen werken aan Cool Zuid

Er gaat veel gebeuren de komende tijd in de wijk. Verschillende woontorens komen in de wijk. Om samen te bepalen hoe de wijk zich ontwikkelt, werken we aan een visie. Hiervoor doen we veel interviews. Ook bijdragen? Stuur een mail naar Lot Mertens, l.mertens@rotterdam.nl of 06-208 214 87

Op Zondag 6 oktober 2019 houden wij als bewonersorganisatie Cool aan de Gang een open podium waarop wij en actieve bewonersgroepen en ontwikkelaars zich voorstellen aan het publiek. Het is de bedoeling samen een visie te ontwikkelen op Cool Zuid. Als plek is gekozen voor Melly ( Witte de With) op  Witte de withstraat 50 . De korte presentaties gaan vergezeld van een optreden.  De Koninklijke Rotterdamse Post Harmonie komt met 50 blazers Het evenement begint om 15:00 uur en eindigt om 18:00 uur . Het zou geweldig zijn als u aanwezig kan zijn . Naast de korte voorstelling is er alle tijd om met elkaar kennis te maken en te genieten van de Surinaamse buurtkeuken.

De bewonersorganisatie promoot en helpt zo nodig bij bewonersinitiatieven.
Ze wil een trekkersrol spelen in het ontwerpen van een visie op Cool Zuid samen met actieve bewonersgroepen. Het gebied staat op een kantelpunt. Hoe krijgen we een verantwoorde mix waarmee bewoners gelukkig zijn. We zijn bereikbaar elke woensdagochtend in Boomgaardsstraat 69.

Fotos by Johannes.

Coolkast 1.

Client:Stad Rotterdam
View Project